Tag Archives: cei praca do kitu

Cei praca do kitu

Każdy z nas doświadcza w swoim życiu stresu. Jeżeli stres jest szczegolnie silny, człowiek staje w sytuacji kryzysowej. Kryzys utrudnia, a czasami uniemożliwia prowadzenie normalnej aktywności, zakłóca też relację z innymi ludźmi. W naukach psychologicznych kryzys w życiu człowieka (opisywany – charakteryzowany) jest jako okres zaburzonej równowagi, głównie emocjonalnej, może być wywołany zmianami rozwojowymi lub wydarzeniami losowymi (Lazarus 1983, Silver, Wortman 1984). Medycyna również posługuje się terminem kryzys. Jest to jeden z najstarszych terminów używanych w lecznictwie. Hipokrates kryzysem nazywał punkt kulminacyjny choroby, po którym następuje wyzdrowienie albo pogorszenie stanu i śmierć. Teorię kryzysu opracowali na początku lat 60. Caplan i Linde- mann. Zdefiniowali oni kryzys emocjonalny jako reakcję człowieka zdrowego na trudną sytuację, gdy człowiek zmaga się z problemami życiowymi okresowo przekraczającymi jego możliwości adaptacyjne. Wykorzystanie swoich dotychczasowych umiejętności rozwiązywania problemów staje się już niewystarczające. Stan taki, charakteryzujący się wzmożonym napięciem, może trwać kilka godzin, kilka dni lub tygodni i prowadzić do wypracowania nowych sposobów przystosowania (Caplan 1984).

error: Content is protected !!