Tag Archives: fight club cda

Nawijanie pakuł

Choroba stanowi dla człowieka silne obciążenie psychiczne, a pojawiające (powstające) w związku z nią reakcje emocjonalne są najczęściej negatywne i występują z dużym nasileniem. Lęk, strach, niepokój i obawa, poczucie winy, przygnębienia, gniew i agresja są najczęstszymi reakcjami na silne zagrożenie biologiczne i społeczne. Strach – spośród różnych reakcji na wiadomość o rozpoznaniu ciężkiej choroby wymienia się „przenikliwy strach”. Jest to stosunkowo częsta reakcja emocjonalna na rozpoznanie zawału serca, gruźlicy, choroby nowotworowej lub innej choroby o niekorzystnym rokowaniu. Chorzy opisują ten stan jako: odrętwienie, chwilowe zamroczenie, uczucie wypełniającej ich pustki, uczucie zapadania się itp. Człowiek pod wpływem strachu czujnie obserwuje siebie i swoją sytuację. Lęk – przeżywany jest podobnie do strachu, ale nie stanowi reakcji na bezpośrednie zagrożenie. Lęk wiąże się z różnymi sytuacjami jest np.: lęk przed chorobą, lęk przed cierpieniem, lęk przed obciążającym leczeniem, lęk przed operacją (przed okaleczeniem), lęk przed śmiercią (lęk egzystencjalny, lęk przed nawrotem choroby, lęk o własną sprawność fizyczną, lęk przed brakiem akceptacji w środowisku (rodzinnym, zawodowym, sąsiedzkim), lęk (obawa) o los dzieci (męża, żony, najbliższej rodziny). Lęk przyjmuje dwie formy: jawny (częściej występuje u kobiet) i ukryty (częściej występuje u mężczyzn).

error: Content is protected !!